Followers

Tuesday, 11 October 2011

Phonics song

Video ini sering saya gunakan di dalam kelas bagi membantu murid membunyikan huruf di dalam bahasa inggeris dengan tepat. Video ini bukan sahaja dapat membantu murid, tetapi dapat membantu guru membunyikan huruf dengan tepat tanpa menggunakan video.

No comments:

Post a Comment