Followers

Monday, 12 December 2011

Video days of the week

Bagi memudahkan sesi P&P di dalam kelas. Video ini boleh digunakan bagi membantu guru menerangkan hari dalam seminggu di samping murid dapat membaca perkataan dan ayat dengan betul.

No comments:

Post a Comment