Followers

Monday, 12 December 2011

Rancangan Pengajaran Harian


CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran :  Bahasa Melayu
Kelas                             :  Prasekolah Gemilang
Tarikh                           : 4 November 2011
Masa                             :  9.00 – 9.30 pagi  (30 minit)
Bilangan Murid            : 25 orang
Tema/Tajuk                  : Diri saya
Sub Tajuk                     : Kebersihan Diri
Kandungan/Kemahiran:   
                 
 Standard Kandungan
    1.2-Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi, bahasa, iaitu abjad, sukukata,
          perkataan, frasa  dan ayat yang  betul. 
  Standard Pembelajaran
 1.2.5-Mendengar, memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi dua   
          atau tiga sukukata, diftong, vokal berganding.
  3.2.5-Menulis frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga sukukata, diftong, vokal
            berganding, diagraf dan konsonan yang betul dan  tulisan yang kemas.
Hasil Pembelajaran     : Di akhir pengajaran murid dapat :


                                             


Menguasai isi kandungan
i) Melabel gambar dengan perkataan yang tepat.
ii) Menulis perkataan dan ayat dengan kemas.


 Pengetahuan sedia ada       : Murid-murid telah mempelajari dan memahami cara-cara menjaga   
                                                  kebersihan   diri.
Alat Bantu Mengajar : Kad bergambar, kad sukukata ,alat-alat kebersihan diri,  lembaran kerja dan
                                       Slaid power point.

Langkah
Isi kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
penilaian
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Set Induksi
( 5 minit)Menyanyikan lagu

1. Guru memaparkan lirik lagu “Bangun Tidur”.2. Guru memperdengarkan lagu 
 “ Bangun Tidur ”


1. Murid membaca lirik lagu “Bangun Tidur” dengan bimbingan guru.


2. Murid menyanyikan  lagu “Bangun Tidur” bersama guru.(Slaid power point).
Sumber 
  pengajaran :
Slaid Power Point
Pemerhatian


Langkah 1
( 5 minit )Menyatakan nama alat kebersihan diri

1. Guru mempamerkan alatan kebersihan diri. Contoh : sabun, sikat, berus gigi, bedak dan syampu.


2.Guru meminta murid menamakan alatan kebersihan diri yang ditunjuk oleh guru.1. Murid menyebut dan menamakan alatan
kebersihan diri yang dipamerkan oleh guru.


2. Murid dapat gambaran awal tentang tajuk yang akan dipelajari.


  
Soal jawab

Langkah 2
( 5 minit )Melabel gambar

1. Guru memilih murid secara rawak dan   meminta murid memilih satu sampul. Seterusnya murid dikehendaki mencantumkan kad sukukata berpandukan gambar yang sesuai.
Contoh: sa bun, be dak2.Guru meminta semua murid mengeja sukukata yang dipamerkan.

1.Murid yang dipilih bergerak ke hadapan kelas dan mencantumkan kad sukukata yang dipilih lalu menampalkannya pada gambar yang sama dengan kad sukukata yang telah dicantumkan.2.Semua murid mengeja sukukata yang diberi. 
Pemerhatian 

  Sikap saintifik:
  Penglibatan    
  aktifLangkah 3
( 10 minit )Melabel dan menyalin ayat


1. Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan.


2. Guru memberikan arahan tentang aktiviti, iaitu setiap murid dari kumpulan akan mengambil 1 lembaran kerja dan melabelkan gambar tersebut dengan perkataan yang betul.


3. Murid menyalin ayat dengan kemas.

1.  Murid berada dalam kumpulan masing-masing

 2. Setiap murid mengikut kumpulan dikehendaki mengambil 1 lembaran kerja dan melabelkan gambar tersebut.

 3. Murid menyalin ayat dengan kemas dan menggabungkan semua lembaran kerja yang telah disiapkan untuk dijadikan buku skrap.Aktiviti kumpulanPenutup
( 5 minit )

Membentang hasil kerja

1. Guru menunjukkan hasil kerja murid mengikut kumpulan.


2. Murid diminta untuk melakonkan aksi yang disebut oleh guru.


3. Guru meminta murid menyayikan lagu “kalau Rasa Gembira” .

1.  Murid melihat hasil kerja kumpulan yang lain.


2. Murid melakonkan aksi yang disebut oleh guru bersama-sama.


3. Murid menyanyikan lagu “Kalau Rasa Gembira” dengan bimbingan guru.Strategi / teknik:
Soal – jawab

Pemerhatian

No comments:

Post a Comment